Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Laboratuarlar

Bölümümüz alt yapısında; Ç.O.M.Ü Teknolojik ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde (TETAM) 1 adet Araştırma ve Uygulama Atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Ziraat Fakültesi Binasında bulunan 1 adet laboratuar ve yine Ziraat Fakültesine ait Dardanos mevkiinde bulunan deneme alanları mevcuttur.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Fakülte Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım Makinaları Bölümü Araştırma ve Uygulama Atölyesi

Atölye'de deney alt yapı laboratuarı, ofis, makina bakım ornarım alanı, öğretim elemanıve öğrenci dinlenme odası, malzeme odası ve araç parkı olmak üzere toplam 600 m2 kapalı alandan oluşmaktadır.Atölye'de 1 adet Kuyuruk mili tork metresi bulunmaktadır.

Ziraat Fakültesi'nde bulunan laboratuarımızda Toprak işleme, Hasat sonrası işlemler ve Kurutma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında bölümümüze ait NIR spektroskopisi, renk ölçüm cihazı, toprak penetrometresi, meyve-sebze penetrometresi, kurutma fırınları ve ürünlerin karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan çeşitli optiksel cihazlar bulunmaktadır.