Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Etkinlikler

Gerçekleştirilen Etkinlikler
23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi 6-8 Eylül 2006