Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında

2000 yılında kurulmuş olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, lisans, ve yüksek lisans düzeyinde eğitimi vermektedir. İlk yüksek lisans öğrencilerini 2001-2002 yılında, ilk lisans öğrencilerini de 2004-2005 yılında almıştır. "Tarım Makinaları Bölümü" olan ismimiz 2014 yılında "Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği" olarak değişmiştir. Bölüm eğitim-öğretim ve araştırma hedefleri olarak; çağdaş ve yeterli tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış, analitik düşünebilen, sorunlara hızlı çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilen, toplumda saygınlığı olan mühendisler yetiştirmektir.
Bölümümüz bünyesinde 5 Profesör, 1 Doçent Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma görevlisi görev yapmakta olup halen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümümüzdeki çalışmaların temel amacı; tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, satışı ve pazarlanması, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması için bilgi üretmek ve yaymaktır. Ayrıca, mevcut tarım makinalarının daha verimli kullanılmasını sağlamak, ülkemizde olmayan makinaların tasarım ve imalatını gerçekleştirerek veya diğer ülkelerdeki örneklerini sağlayarak imalatçı ve üreticilere örnekler sunmaktır.

Bölümün çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 

–             Traktörler ve tarımda kullanılan diğer güç makinaları,

–             Toprak işleme alet ve makinaları,

–             Hayvancılıkta mekanizasyon,

–             Sulama makinaları,

–             Hasat, harman, ürün temizleme ve sınıflandırma makinaları,

–             Tarımsal savaş ve bitki koruma makinaları,

–             Hasat sonrası ürün işleme makinaları,

–             Tarım makinaları tasarımı,

–             Tarım makinaları işletmeciliği ve planlaması,

–             Enerji, biyoenerji ve tarımsal elektrifikasyon,

–             Ekim, bakım ve gübreleme makinaları,,

–             Tarımda bilişim ve hassas tarım teknolojileri,

Bölümde, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine daha çok temel bilimler ve temel mühendislik dersleri yanında fakültemizin Dardanos Yerleşkesinde bulunan Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde mesleki uygulamalar yaptırılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise daha çok tarım makinaları ile ilgili dersler verilmektedir. Üçüncü sınıf sonunda öğrenciler tarım makinaları alanı ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda yaz aylarında staj eğitimi yapmaktadırlar.

Bölüm bir anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde; hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası işlemlerde kullanılan makinaların yanısıra tarım teknolojileri,  tarımda enerji  ve hassas tarım uygulamalarıyla ilgili eğitim, öğretim ve araştırma, tasarım ve imalat çalışmaları yürütülmektedir. Bölümün amacı nitelikli mühendisler yetiştirerek, araştırma ve uygulama faaliyetlerine imkan sağlayarak bilgi düzeyini yükseltmek  ve konuyla ilgili sorunlara planlı şekilde çözüm arayarak modern tarım ve endüstri kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunları ilgili kamu kurumlarında; traktörler ve tarım makinaları imalat, pazarlama ve satış sektöründe, mühendislik hizmetlerinde, eğitim ve öğretim kurumlarında, toprak işleme, ekim-dikim ve bakım, bitki koruma, sulama ve hasat-harman,  hasat sonrası  makinalar ve teknolojiler ile ürün işleme teknolojileri, sera konstrüksiyonu, donanımı, tasarımı, imalatı ve otomasyonuyla ilgili kurumlarda, yenilenebilir enerji sistemleri imalat ve işletmeciliği ile hayvancılıkta kullanılan makine ve teknolojilerin  imalat ve işletmeciliği-yönetimi,  iş güvenliği ile enerji verimliliği uzmanlığı gibi çalışma alanlarına sahiptirler.