Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği konusunda  bilgi ve becerilerle donatılmış, etik değerleri benimsemiş, güncel teknolojileri takip edebilen, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen,  çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, çağdaş  mühendisleri yetiştirmektir esas misyonumuzdur.

  • Tarım kesiminin gereksinim duyduğu her türlü makina ve teknoloji için gerekli olan bilimsel araştırma, geliştirme ve planlama  çalışmalarını yapmak
  • Her türlü tarım alet ve makinasının tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, işletmesi ve kullanımı konularında bilimsel bilgi üretmek, lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim yapmak
  • Çalışmalarını yaparken ülke ve topluma yararlı olmanın yanında sistem yaklaşımıyla insan sağlığının ve çevrenin korunması, sürdürülebilir tarımsal üretim, gıda güvenliği ve biyogüvenlik prensiplerini göz önünde bulundurmaktır 

 

 

 

 

Vizyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası açıdan çağdaş değerler bağlı, çalışkan, topluma yararlı, üretken ve ürettiği değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil edebilen üstün nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

Bölümümüzün amacı olarak;

  • Tarım Makinaları  ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalında bilimsel araştırma ve  yayın kapasitesini ulusal ve uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil edebilmek,
  • Çağdaş öğretim yöntemlerini kullanarak, alanında üst düzeyli mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, kendine güvenen, araştırabilen, iç ve dış mesleki gelişme ve yayınları izleyebilen, sorun çözebilen, rekabetçi mühendisler yetiştirerek; bunları tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine sunmak,
  • Akademik ve sosyal anlamda sürekli bir gelişim sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla olan bilimsel ve mesleki ilişkileri artırmak
  • Ulusal ve uluslararası projelerde daha fazla görev almak