Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr. İsmail KAVDIR Öğretim Üyesi 23122 ZF-313 kavdiriscomu.edu.tr
Prof. Dr. Sakine ÖZPINAR Öğretim Üyesi 23119 ZF-311 sozpinarcomu.edu.tr
Prof. Dr. Habib KOCABIYIK

Öğretim Üyesi

23118 ZF-312

kocabiyikhcomu.edu.tr

Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER

Öğretim Üyesi 

Bölüm Başkanı

23143 ZF-310 sarpksumercomu.edu.tr
Prof. Dr.

Gıyasettin ÇİÇEK

(13/b Maddesi ile Görevli)

Öğretim Üyesi  23121 ZF-314 giyascomu.edu.tr
Doç. Dr. Arda AYDIN Öğretim Üyesi 23108 ZF-301 araydincomu.edu.tr
Doç. Dr. Anıl ÇAY Öğretim Üyesi 23123 ZF-314 anilcaycomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Mehmet Burak BÜYÜKCAN

Öğretim Üyesi

Bölüm Başkan Yardımcısı

23120 ZF-301 buyukcanbcomu.edu.tr
Arş.Gör. Ünal ÜRKMEZ
(35. Madde ile Görevli)
Öğretim Elemanı  23137 ZF-301 unalurkmezcomu.edu.tr