Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Araştırma Projeleri

 

PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ DESTEKLEYEN KURULUŞ
Tek Dane Ekim Makinaları Için ElektroMekanik Hareket İletim Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi Doç. Dr. Habib KOCABIYIK TÜBİTAK
Yarı Kurak Tarım Koşullarında Kışlık Fiğ Vicia Sativa Lİkinci Ürün Ayçiçek Üretiminde (Helianthus annus L) Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin ve Yeşil Gübrelemenin Toprak Özellikleri ve Verim Üzerine Etkisinin Prof.Dr. Sakine ÖZPINAR C.O.M.U. BAP
Tarım İşletmelerinde Kullanılan Bitki Koruma Alet ve Makinelerinin Teknik     Özellikleri ve Uygulama Sorunlarının Belirlenmesi Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Çanakkale İli Buğday Üretim Alanlarında Farklı Ekim Nöbetiyle Toprak İşleme Sistemlerinin Ekin Kamburböceği ( Zabrus spp.,Coleoptera: Carabidae)’nin Popülasyon Yoğunluğuna Etkisi Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Toprak İşlemenin Zeytin sineği (Bacterocera olea Rossi,Diptera: Tephritidae)'nin populasyon yoğunluğuna etkisi Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Farklı Kuyruk Mili Uygulamalarının Diskli Gübre Dağıtma Makinası Çalışma Karakteristikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Sarp Korkut SÜMER BAP
Farklı Hasat Yöntemlerinin Zeytin Verimi Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi Yrd.Doç.Dr. Gıyasettin ÇİÇEK BAP

Tamamlanmış Projeler

 

PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ DESTEKLEYEN KURULUŞ
Fourier Dönüşümlü-Yakın Kızıl Ötesi (FT-NIR) Spektroskopu Kullanarak Zeytin Kalite Kriterlerinin Hasarsız Olarak Tahmini Prof.Dr. İsmail KAVDIR TÜBİTAK
Traktörlerin Ekonomik Kuyruk Mili (540E) Çalışma Karakteristiklerinin Teknik ve Ekonomik Analizi Doç.Dr. Sarp Korkut SÜMER TÜBİTAK
İnfrared Kurutma Yönteminin Domates Kurutmada Kullanılması Ve Kurutulmuş Domatesin Bazı Kalite Özellikleri Ve Özgül Enerji Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Doç.Dr.Habib KOCABIYIK TÜBİTAK
Çanakkale ili domates üretiminde farklı toprak işleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Kuru tarım koşullarında buğday üretiminde farklı toprak işleme yöntemlerinin yabancı ot popülasyonu ve toprak özelliklerine etkileri Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Çanakkale İlinde Kuru Tarım Koşullarında Buğday ve Fiğ Üretiminde Farklı Ekim Sistemlerinin Karşılaştırılması Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Domates Üretiminde Farklı Toprak İşleme, Örtü Bitkisi ve Dikim Tekniklerinin Karşılaştırılması Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Çanakkale Yarı Kurak Tarım Koşullarında Kışlık Fiğ (Vicia Sativa L.) - İkinci Ürün Mısır (Zea Mayps L.) Üretiminde Korumalı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprak Özellikleri ve Verim Üzerine Etkisinin Araştırılması Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Farklı Bakım Koruma Uygulamaları Yapılan Bozcaada Bağ Alanlarındaki Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Toprak İşlememnin buğday-fiğ-mısır ekim nöbetinde yabancı ot tür ve yoğunluğuna etkisinin belirlenmesi Doç.Dr. Sakine ÖZPINAR BAP
Dijital Görüntü kullanarak buğday bitkisinde azot durumunun tahmini Prof.Dr. İsmail KAVDIR BAP
Çanakkale İlinde Meyve Hasadının Teknik ve Ekonomik Başarılarının ve Meyvelerin Makinalı Hasada Yönelik Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Habib KOCABIYIK BAP
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumlarının Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Habib KOCABIYIK BAP
Çanakkale İlinde Kullanılmış Traktör Fiyatlarının Değerlendirilmesi Doç.Dr. Sarp Korkut SÜMER BAP
Traktörlerde Kuyruk Mili (540 ve 750 d/dak) Çalışma Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Doç.Dr. Sarp Korkut SÜMER BAP
Biga ilçesindeki Çeltik Üretiminde Optimum  Mekanizasyon Modelinin Kurulması Yrd.Doç.Dr. Gıyasettin ÇİÇEK BAP