Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Deney Raporları

Tarım makinaları deneyleri yürütmek ve DENEY RAPORU vermek bölümümüzün üstlendiği önemli görevlerden birisidir.

Bu görevler, üniversitelerin Tarım Makinaları Bölümleri tarafından yaklaşık 60 yıldır yürütülmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 15 Haziran 2009 tarihli onayı ile Bölümümüze, tarım makinalarının zirai kredili satışına esas teşkil eden denyleri yapma ve deney raporu düzenleme yetkisi verilmiştir. Bölümümüz, gerekli altyapıyı sağlayarak bu yetkiyi almıştır ve sözü edilen tarihten bu yana tarım makinaları deneylerini başarıyla yerine getirmektedir.
  
Deneyler, tarım alet ve makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla yürütülmekte ve sonuçlar, olumlu yada olumsuz olarak ayrıntılı bir rapor ile üretici kuruluşa sunulmaktadır. Deneyler ve raporlar, denenen makinaların tüm işlevlerini ortaya koymakta ve bu işlevleri iyileştirici somut önerileri de içererek, tarım makinalarının geliştirilerek daha nitelikli ve işlevsel makinaların üretilmesine hizmet etmektedir.

Bölümümüz araştırma ve uygulama atölyesi ve laboratuvarlarında yürütülen deneyler, bölüm lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz için önemli uygulamlar olarak da değerlendirilmektedir. Deneyler ayrıca, bölüm araştırma olanakları ve çeşitliliği üzerine olumlu etkiler sağlamakta ve tarım makinaları üreticileri ile bölümümüz arasındaki ilişkileri artırmakta, dolayısıyla üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine hizmet etmektedir.
 
eDeney ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numaraları tıklayınız

Ekler

2021 Deney Raproları Ücretleri.pdf
Deney-ucreti-hesap-numarasi.pdf
Dilekce.docx