Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Genel Bilgi

Tarım Makinaları Bölümü 2000 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. İlk öğrencilerini 2005 yılında mezun etmiştir.Aynı zamanda bölümümüzde yüksek lisans programı açık olan halen eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Tarım Makinaları Bölümünün Çalışma Alanları

 • Tarım makinalarının,
 • İmalatı,
 • Geliştirilmesi,
 • Kullanımı, konularında eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak,
 • Güncel gereksinimler ve görüşler doğrultusunda uygun tarım alet ve makina prototiplerini tasarlayıp üretmek, var olan makinaların geliştirilmesi ve kullanımına katkıda bulunmak,
 • Tarımsal mekanizasyon için gerekli çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek.
 • Tarım alet ve makinalarının,ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla Denemeler yapmak ve Test Raporu vermek,
 • Tarım Makinaları ve Tarımsal Mekanizasyon konularında danışmanlık hizmeti vermektir.

Tarım Makinaları Bölümü Araştırma Alanları

 

 • Makina Malzeme Bilgisi
 • Makina Elemanları
 • Mekanizma Tekniği
 • Biyolojik Malzeme Bilgisi
 • Tarım Makinaları Tasarım ve Konstrüksiyonu
 • Toprak Mekaniği
 • Boyutsal Analiz ve Matematiksel Modelleme
 • Tarımda Enerji
 • Tarımsal Elektrifikasyon
 • Tarım Traktörleri
 • Toprak İşleme Sistemleri ve Makinaları
 • Bitkisel Üretim Sistemleri
 • Ekim-Dikim ve Gübreleme Makinaları
 • Tohum Yatağı Hazırlama Makinaları
 • Meliorasyon Makinaları
 • Doğrudan Ekim
 • Sulama Makinaları
 • İlaçlama Makinaları
 • Hasat ve Hasat Sonrası Teknoloji
 • Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama
 • Tarımsal Mekanizasyonda İş Etüdü
 • Tarımsal Mekanizasyonda Sistem Analizi ve Yöneylem Araştırması
 • Tarımda Bilişim Teknolojileri

Misyon ve Vizyon

Tarım Makinaları Bölümünün Amaç ve Hedefleri

 

 

 • Çağdaş ve yeterli tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış,
 • Sorgulayan,
 • Analitik düşünebilen,
 • Sorunlara hızlı çözüm üretebilen,
 • Ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilen,
 • Toplumda saygınlığı olan,Mühendisler yetiştirmek,

Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimiz tarımının gelişmesine güncel ve çağdaş çözümlerle katkıda bulunmak,
Ülkemiz Tarım Makinaları İmalat Sanayi’ne

 

 

 • Araştırma,
 • Geliştirme,
 • Test ve deneme,


desteği sağlayarak ülkemiz ihtiyaçlarına uygun,

 

 

 • Sağlam,
 • Kaliteli,
 • Ucuz ve
 • Uluslararası pazar bulabilen


tarım makinalarının üretilebilmesine yardımcı olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bölümüzün Tanıtım Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız..